Kapılarını ilk kez 1 Ekim 2007 tarihinde açan ve Kıbrıs Üniversiteleri bünyesinde kurulan ilk Dişhekimliği Fakültesi Hastanesi olma özelliğini taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 8500 m2 alanda, hizmet vermektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, hasta güvenliği ve sağlık alanında kalite standartlarını oluşturmuş olan uluslararası JCI ( The Joint Commission International) akreditasyon belgesi için ilk yılında hazırlıklarını tamamlamış, Ocak 2009’da denetlemeden geçerek JCI akreditasyon belgesi alan ilk Diş hekimliği Fakültesi Hastane klinikleri olma özelliğini kazanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi klinikleri dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan teknolojik donanım, yöntem ve malzemelerle ağız, diş, ve çene sağlığı ve rahatsızlıklarına yönelik hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. İmplantoloji, estetik diş hekimliği, koruyucu diş hekimliği, özellikle engelli ve uyumsuz çocuklar başta olmak üzere sedasyon gerektiren hastaların tedavisi için bilinçli sedasyon gibi modern diş hekimliğinin güncel uygulamaları klinik programı içerisinde yer almaktadır. Birçok hastane, ve klinikte eksikliği bilinen, engelli hastaların tedavisi için özel olarak oluşturulmuş ‘engelli ünitesi’ hazır bulunmaktadır.

Hastane klinkleri içinde halen dünya diş hekimliğinde bile çok az sayıda bulunan dental dijital tomografi cihazı ve hastanın daha az radyasyon almasını sağlayan diğer modern dijital görüntüleme ekipmanları ile hizmet verilmektedir. Dijital görüntüleme elinde röntgen filmini taşıması devri sona ermiş olup sisteme dahil edildiğinde dünyanın her tarafına bu verileri elektronik ortamda aktarabilecek alt yapı mevcuttur.