Pedodonti

Çocuk diş hekimliği, 0-18 yaş arası, bebek, çocuk ve ergenlerin tüm koruyucu işlemler ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayan ve bebek ağız sağlığı programlarını yürüten diş hekimliğinin bir uzmanlık alanıdır.

Diş hekimiyle ilk randevu, ilk süt dişinin çıkmasıyla birlikte veya en geç bir yıl içerisinde olması gerekmektedir. Böylece yanlış beslenme alışkanlıkları tespit edilip düzenlenebilir.

Bebek ve Çocuklarda Diş Fırçalama
Bebeklerde her beslenmeden sonra, ağızda diş bulunmasa bile ıslak bir gazlı bez parmağa sarılarak diş etleri temizlenmelidir. İlk dişin ağız içinde görülmesiyle birlikte, diş etleri ıslak bir gazlı bezle,dişler ise yine bir gazlı bez yardımıyla veya parmak fırçasıyla fırçalanmalıdır. Çocukların 9 yaşına gelene kendi dişlerini istenilen düzeyde fırçalayamayacağı unutulmamalı ve bu sorumluluk ebeveynlerde olmalıdır.

Erken Çocukluk Çağı Çürükleri (Biberon Çürükleri)
Erken çocukluk çağı çürükleri annenin bebeği emzirdikten sonra dişleri temizlememesi, çocuğun biberondan beslendiği dönemde biberonla uyuması ve yine dişlerinin temizlenmemesine bağlı olarak meydana gelen çürüklere verilen isimdir. Sütün içerisindeki laktoz isimli şeker çürük yapıcı özelliğe sahiptir. Bu bağlamda her beslenmeden sonra diş temizliği, bunun yanı sıra çocuğun sağlıklı beslenmesi erken çocukluk çağı çürüklerinin önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Süt Dişlerine Uygulanan Tedaviler
Diş çürüklerinin başlangıç aşamasında tespit edildiği durumlarda durdurucu veya koruyucu tedaviler uygulanırken, çürüğün ilerleyip derinliğinin arttığı durumlarda ise çürük temizlenerek çocuk dişlerine uygun restoratif materyallerle veya kuronlarla tedavi edilebilmektedirler. İlerlemiş ve restorasyonu mümkün olmayan durumlarda ise dişlerin çekimi kaçınılmaz olabilmektedir. Vaktinden erken çekilen dişlerin altında oluşmakta olan daimi dişlere rehberlik yapmak ve çekim boşluğunun daimi dişler sürene kadar kapanmasını engellemek için yer tutucu dediğimiz apareyler yapılmaktadır.

Dental Travma
Diş travmaları okul çağındaki çocuklarda veya yürümeye yeni başlayan çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Dişin yerinden tamamen çıkması veya bir parçasının kopması durumunda diş, öncelikle süt, serum fizyolojik veya temiz su içerisinde muhafaza edilerek çocuk diş hekimine ulaşılmalıdır. Travma tedavilerinde başarı şansını yakalayabilmemiz için en erken zamanda çocuk diş hekimine başvurulmalıdır.

Spor Diş Hekimliği
Diş travmalarından korunabilmek adına sporla sıklıkla uğraşan çocuk ve ergenlere ağız koruyucu yapılarak travma riski azaltılabilir.

Koruyucu Uygulamalar
Diş çürüklerine karşı korunmanın en etkili yolu düzenli beslemeyle birlikte diş fırçalamadır. Ancak çürük aktivitesi fazla olan, beslenmesi düzenlenemeyen ve fırçalama konusunda daha az motive olan çocuklarda dişleri asit ataklarına karşı koruyabilmek için uygun dozda ve zaman aralığında uygulanan flor ve yine uygun zamana aralıklarında uygulanan fissür örtücüler dişleri etkin bir şekilde çürükten korumaktadır.

Yer Tutucu
Süt dişleri alttaki daimi dişlerin zamanında ve düzgün bir şekilde sürebilmeleri için rehber oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, değişme zamanına kadar ağızda kalmaları düzgün bir daimi diş dizisi için son derece önemlidir. Ancak, bazı durumlarda süt dişlerinin çekilmesi gerekebilmektedir. Böyle durumlarda, yer tutucu dediğimiz apareyler, ağız içi durum değerlendirilerek gereken şekilde yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Genel Anestezi/Sedasyon
Diş hekimi korkusu olan, kaygı düzeyi yüksek çocuklarla, özel bakım gerektiren bireylerin tedavileri klinik şartlar altında gerçekleşemediği durumlarda genel anestezi veya sedasyonla hastane koşullarında yapılarak ağız ve diş sağlığı problemleri çözülebilmektedir.