Doç. Dr. Özay ÖNÖRAL
Doç. Dr. Özay ÖNÖRAL
Dekan Yardımcısı

2009 yılında Yakın Doğu üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım. Beş yıllık donanımlı eğitimin ardından 2014 yılında Fakülte Birincisi olarak mezun oldum. Beş yıllık eğitim sürecimin ilk 3 yılında preklinik ortamında birçok diş hekimliği uygulamasının pratiğini özümsedim; son iki yıl içerisinde ise fakültenin kendi binası içerisinde bulunan eğitim ve araştırma hastanesinde edindiğim bu bilgileri klinik staj eğitimleri ile sentezleme imkânı buldum. Eğitim serüvenime yine fakültemde Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı ile devam ettim ve bilgisayar destekli üretim teknolojileri ile ilgili doktora çalışmamı 2014-2018 yılları arasında tamamladım. Şu an ilgili bölümde, doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Fakülte Dekan Yardımcısı olarak 2021 yılından beri çaılıyorum. Ayrıca hayata geçirdikleri şahane projelerden gurur duyduğum Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin de danışmanlığını yürütmekteyim.