Dr. Dt. Ayşegül Karakuş ŞAHİN
Dr. Dt. Ayşegül Karakuş ŞAHİN
Periodontoloji A. D.

1975 yılında Ordu’da doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1997 yılında mezun oldu ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Dişhekinliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2001 yılında “Tip 2 Diabetes Mellitus Ve Erişkin Periodontitis Hastalarında Dişeti Angiogenezisinin İmmünohistokiimyasal Olarak İncelenmesi” adlı doktora tezini tamamlayarak “Bilim Doktoru” ünvanını almaya hak kazandı. Meslek hayatına Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı farklı Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri’nde görev yaparak devam etti. Yurt içi kongrelerde ve dergilerde mesleki ve görev yaptığı alanlarla ilgili yayınları ve tebliğleri mevcuttur.