Radyoloji
İlk Muayene Ve Doğru Teşhisin Önemi
Başvuran hastaların ilk muayenelerinde öncelikle sistemik hastalıkları olup olmadığı ve sağlıklı bir anamnezi (tıbbi özgeçmişi) ve geçirdiği rahatsızlıkları öğrenilir. Sistemik rahatsızlığı olan hastalarımızın tedavileri esnasında herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmamaları açısından ilk muayene ciddiye alınması gereken önemli bir konudur. Bu muayene esnasında alınan bilgiler doğrultusunda hastalarımızın sağlık durumlarına uygun olarak tedavi planlaması ve kullanılacak ilaçlar seçilir. Hastalarımıza öngörülen tedavi planlaması, çeşitliliği, avantaj ve dezavantajları detaylı olarak anlatılır. Doğru teşhislere yönelten detaylı bir muayene ve tedavi planı yapılarak başlanan tedaviler başarı ile sonuçlandırılır ve uzun ömürlü olur; böylece sağlık, zaman ve ekonomik kayıplardan kaçınılmış olur.

20080208-1159-p

Fakültemizde teşhis için gerekli en ileri teknoloji (ağız içi kameralar,lazer, dental volümetrik tomografi, rvg, fosfor plak görüntüleme sistemleri vs) kullanılarak hastalarımızın radyografik ve ağıziçi değerlendirilmeleri sonucu tedavi planları oluşturulur.

periapikal

Radyoloji kliniğimizde kullanılan Newtom 3G Dental Volümetrik Tomografi cihazı ve gerektiğinde beraberinde kullanılan Medart Enjeksiyon Sistemi Avrupada sınırlı sayıda bulunan ileri radyolojik görüntüleme için kullanılan son teknoloji ürünü cihazlardır. Kullanılan cihazlar yalnızca dişhekimliği alanında değil aynı zamanda konsültasyon amaçlı Kulak-Burun-Boğaz Uzmanları, Göz Uzmanları ve Plastik Cerrahi Uzmanlarının taleplerine de cevap verecek kapasite ve yeterliliktedir. Kliniğimiz gerektiğinde ulusal ve uluslararası Dişhekimliği Fakülteleri ile iletişim ve veri transferine olanak sağlayan bilgisayar ağına sahiptir. Radyoloji kliniğinde çekilen radyografiler fakültemizdeki kliniklerde dental ünitlerde moniterize edilecek şekilde dijital ağ ve hasta takip programı mevcuttur.

Panoramik Film: Üst ve alt çenedeki dişler, komşu doku ve oluşumlar ile sinüslerin tek bir film üzerinde görüntülenebildiği film çekim tekniğidir. Her hastamızın için rutin çekilir

Periapikal film: Radyolojik görüntüsü alınan dişin birebir boyutuna en yakın ve detaylı görüntüsünün elde edildiği küçük film çeşitidir. Bite-Wing Filmi (Isırtma radyografisi):Özellikle komşu dişler arasında oluşan arayüz çürüklerinin teşhisinde kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Oklüzal Film: Dişlerin yatay yöndeki konumlarının tespiti, çene kemiği kontürlerinin incelenmesi veya tükürük bezi, kanallarının tetkikinde kullanılan görüntüleme tekniğidir.

El-Bilek Radyografisi: Ortodontik tedavi için başvuran çocuk hastaların tedavi planlaması kemik yaşına göre yapılır. kemik yaşının tespitinde kullanılan görüntüleme metotudur.

Sefalometrik Film: Özellikle ortodontik tedavi planlamasında; alt ve üst çenelerin ve dişlerin kafa tabanı ve diğer oluşumlarla ilişkisini gösteren görüntüleme tekniğidir.

TME Filmi: Temporamandibüler eklem (alt ve üst çenenin eklem yaptığı bölge) hareketleri ve buna bağlı sorunların tespiti için kullanılan görüntüleme metotudur.

Dental Volümetrik Tomografi: Baş-boyun bölgesindeki oluşumların 3 boyutlu olarak elde edilebildiği, gerektiğinde kesitler alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği ileri görüntüleme tekniğidir. Bu tomografi cihazı ile hastalarımızın daha az radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede alabilmekteyiz. Ayrı bu cihaz ile elde ettiğimiz görüntüler ile hastalarımızın implant planlamaları sanal ortamda özel medikal LCD monitörler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi oluşabilecek komplikasyonlar ortadan kaldırılmaktadır.

3 Boyutlu Sefalometrik ve Cerrahi programı: Ayrıca Kliniğinimiz de sanal olarak sefalometrik analiz programları ve yine sanal olarak cerrahi uygulamalarının yapılabilceği 3 boyutlu bilgisayar yazılımları mevcuttur. Bu programlar ile sadece fakülte içinde değil, diğer sağlık kuruluşları ve serbest hekimlerede hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir.

Radyoloji kliniğimizde hastalarımıza ICRP ve TAEK standartlarına uygun korunma yöntemleri uygulanır. Tüm cihazlarımız bu kurumlardan ruhsatlandırılmıştır ve rutin kontrolleri yapılmaktadır.

MUAYENE OLURKEN VE RADYOGRAF ÇEKTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Muayene esnasında;Sorulan sorular doğru bir şekilde yanıtlanmalı, tedavi ve hasta sağlığını zora sokmamak için eksik bilgi verilmemelidir.

Radyoloji Kliniğinde;Film çekiminden önce baş ve boyun bölgesindeki tüm metal takılar (gözlük, işitme cihazı, toka, küpe, hızma, piercing, kolye vb) çıkartılmalıdır. Varsa hareketli protezler ağızdan çıkartılmalıdır.

HAMİLE veya HAMİLELİK ŞÜPHESİ OLDUĞU DURUMLAR; Dişhekimliğinde, özellikle fakültemizde kullanılan en son teknoloji ürünü radyografi cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbi gereksinimler ve doktor talebi dışında radyografi alınmaz. Gerekiyorsa ilgili personele başvurularak radyoloji kliniğine kurşun önlük giymeden girilmemelidir.

DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN X-RAY (X IŞINLARI); Bir panoramik radyografi çekimi esnasında alınan radyasyon miktarı; 4 saat bilgisayar karşısında oturmak ya da güneşli bir günde dışarıda dolaşmakla alınan radyasyon miktarına eşittir. Bazı radyografilerin alınması esnasında giyilmesi gereken kurşun önlük diğer organ ve dokuların gereksiz X ışını alınımını engeller; bu önlem genel bir radyoloji kuralıdır.