Cerrahi
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Ağız boşluğu içerisinde yer alan yanak, damak,dil,dudak gibi yumuşak doku ve diş, kemikler gibi sert dokuları ilgilendiren her türlü hastalık ve rahatsızlığın teşhisini ve cerrahi tedavisini lokal anestezi, genel anestezi ya da sedasyon altında gerçekleştirmek Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalının görevidir.

Ağız bölgesinde gerçekleştirilen hemen her operasyon lokal anestezi (bölgenin iğne ile uyuşturulması) altında yapılmaktadır. Gereken durumlarda anestezi uzmanının gözetimi altında bilinçli sedasyon (ilaç ile sağlanan uyku ile uyanıklık arasında bir durum) uygulaması yapılabilir. İleri cerrahi gerektiren durumlarda genel anestezi uygulanır. Operasyonlar her cerrahi işlemde olması gereken sterilizasyon,asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

DİŞ ÇEKİMİ: Dişteki/kökteki enfeksiyon tedavi edilemeyecek kadar ilerlemişse çekilmesi gerekir. Dişin çekilmesi ile enfeksiyon kaynağı olan diş/kök tamamen vücuttan uzaklaştırılmış olur fakat bir dişin kaybı istenmeyen bir durumdur, bu nedenle dişlerin dolgu veya kanal tedavisi ile tedavi edilip edilemeyeceği mutlaka değerlendirilmelidir. Eğer dişteki enfeksiyon tedavi edilemeyecek kadar ilerlemişse, enfeksiyonun daha fazla yayılmasını önlemek için en iyi yol çoğu zaman dişin çekilmesidir.Yanlış pozisyonda sürmüş,ark dışı,fonksiyonel olmayan,fonksiyonları olumsuz etkileyen dişlere ortodontik tedavi gereksinimi yoksa çekimi gerekebilir.

Gömülü Diş

GÖMÜLÜ DİŞ ÇEKİMİ: Yumuşak ya da kemik dokuya kısmen ya da tamamen gömülü dişler(ör. 20 yaş dişi) sık enfekte olup zamanla ciddi sistemik rahatsızlıklara sebep olabileceği gibi lokal olarak komşu diş,yumuşak doku,kemik dokuda patolojilere sebep olabileceği için çekim gerektirebilir. Bu işlem için lokal anestezi altında yumuşak dokuya küçük bir kesi ile küçük bir miktar kemik doku kaldırılarak diş çıkarılır

APİKAL REZEKSİYON: Kök ucunda iltihap olan dişler kanal tedavisi ile tedavi edilir. Eğer bu tedaviye cevap alınamıyorsa ön grup dişlerin daha uzun süre estetiği sağlaması ve fonksiyonda tutulması amacıyla kanal tedavisini takiben kök uçları iltihaplı dokuyla beraber uzaklaştırılır.

APSE DRENAJI: Dişler aşırı enfekte olduğunda komşu dokularda reaksiyona sebep olurlar. Bunun sonucunda dışarıdan gözlenebilen ya da gözlenemeyen şişlikler(apse) oluşur. Antibiyotik kullanımı apse formasyonunu geçici olarak tedavi eder. Bazı hallerde bu şişlikler patolojili dişin uzaklaştırılması ile inebilir(drenaj). İlgili dişin uzaklaştırılması ile drene olamayan apselere ağız içinden veya cilt üzerinde küçük bir kesi yapılıp dren yerleştirilerek drenaj sağlanmaya çalışılır.

BİYOPSİ: Ağızda patolojik olduğu düşünülen ya da şüphelenilen normalin dışındaki oluşumlardan parça veya ilgili doku küçükse tamamının alınması işlemidir.

KİST TÜMÖR EKSİZYONU: Daha önce biyopsi alınarak veya alınmadan röntgenler ve klinik muayene sonucu kist/tümör teşhisi konulmuş dokuların uzaklaştırılması işlemidir.

TRAVMA TEDAVİSİ: Darbe veya herhangi bir patolojik nedenle(kist, tümör vs) kırılan çene kemiklerine yapılan şineleme ve bandaj işlemi ile kırık parçanın tespiti cerrahi bir operasyon yapılmadan gerçekleştirilir.

TEMPOROMANDİBULER EKLEM TEDAVİSİ: Alt çene ekleminde bazı patolojiler kendini çenelerde/dişlerde/kulakta ağrı, ağız açmada kısıtlılık, eklemde ses olarak kendini gösterir. Etkenleri arasında travma, stres, hatalı uygulamalar(hatalı diş hekimliği uygulamaları:yanlış yapılmış dolgu,protez ya da hastanın hatalı alışkanlıkları:buz yeme,fındık kırma gibi…) tedavi için muhtemel etkenler ortadan kaldırıldıktan sonra oklüzal splint denilen gece plakları hastaya belli bir süre kullandırılır.

PREPROTETİK CERRAHİ: Protez yapımı gerekli olan hastalarda yumuşak dokular ve kemikte düzensizlikler varsa sağlıklı bir protez yapımına engel teşkil eder. Preprotetik cerrahi uygulamaları ile protez öncesi bu dokular ideal boyutlarına ve sağlıklarına kavuşturulur.
cerrahianasayfa
İMPLANT: Dişsiz boşlukların hepsinin ya da bir kısmının komşu dişlerde madde kaybına neden olmadan kök benzeri titanyum vidalarla restorasyonudur.

LAZER UYGULAMASI: Diş hekimliği lazer sistemleri doku içerisindeki su moleküllerini parçalayıp doku bütünlüğünü bozarak çalışır. Diş hekimliğinde lazer hem yumuşak hem sert dokuda kullanılabilir. Yumuşak dokuda, kanamasız operasyonlar yapılabilmesi ve iyileşmenin çok hızlı olması en büyük avantajlarıdır. Diş gibi sert dokularda, titreşim yapmaması, küçük girişimlerde anesteziye gerek duyulmaması nedeniyle diş tedavi korkusu olan her yaş grubu hastanın tercihidir .Özellikle kaygısı, korkusu çok olan hastalarda ve kanamanın fazla olacağı öngörülen vakalarda lazer ile yapılan tedaviler ağrıyı daha az hissettirdiği için geleneksel yöntemler ile yapılan tedavilere iyi bir alternatif olabilmektedir.