Dt. Emel GARDİYANOĞLU
Dt. Emel GARDİYANOĞLU
Oral Diagnoj ve Radyoloji A. D.

Emel Gardiyanoğlu 1970 yılında Ankara Keçiören’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine 1988 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başlamış 1994 yılında mezun olmuştur. Doktora eğitimine ise 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında başlamış olup halen tez çalışmalarına devam etmektedir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Odası ve Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği’ne üyelikleri bulunmakta olup ulusal ve uluslararası kongrelere katılmıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü ve poster sunumları olmuştur.