ydü diş hekimliği fakültesi hastanesi

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, Ortodonti Anabilim Dalı’ndan Dt.Umay Kelahmet “Maksiller Dental Darlıklarda Labial Ve Lingual Ortodonti İle Yapılan Ekspansiyonun Alveoler Kemik Üzerine Etkilerinin 3 (Üç) Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi konulu doktora tezini jüri ve dinleyiciler önünde sunarak ve
yapılan sınavda başarılı bulunarak ilgili alanda “Bilim Doktoru” ünvanını almıştır.